Tekst

HOFPORT biedt de
beste prijs /
kwaliteit

en de beste
SERVICE!

HOFPORT garagedeuren logo
HOFPORT garagedeuren
Tekst Technisch advies

Technisch advies

Het afstellen van de motor van uw garagedeur

U stelt de motor af door op de 'P' knop te drukken (het lampje van programma 2 knippert) en vervolgens opent u de deur door de '+' knop ingedrukt te houden.

U laat de '+' knop los als de deur geheel open is, als u te ver bent doorgeschoten kunt u de deur weer iets sluiten door de '-' knop in te drukken.

Hierna drukt u weer op de 'P' knop (het lampje van programma 4 knippert), u kunt nu de deur sluiten door de '-' knop ingedrukt te houden.

Als de deur mooi is gesloten drukt u nogmaals op de 'P' knop.

De deur gaat nu automatisch een keer open en dicht, hierna kunt u de deur gebruiken.

Om de afstandsbediening te gebruiken dient u eerst op het 'ontgrendel' knopje te drukken (alleen nodig bij een gesloten deur)!

-

Wissen van de codes van de afstandsbediening (bij diefstal of verlies)

Druk de 'P' knop op de motor 5 - 6 seconden in totdat lampje nr. 7 knippert.

Nu zit u in het programma om de codes van de afstandsbediening te wissen of om nieuwe in te leren.

Druk 3 seconden op de '-' knop totdat lampje nr. 7 knippert om alle codes te wissen en laat de knop hierna los.

-

Inleren van de nieuwe afstandsbediening

Druk de 'P' knop op de motor 5 - 6 seconden in totdat lampje nr. 7 knippert.

Nu zit u in het programma om de codes van de afstandsbediening te wissen of om nieuwe in te leren.

Druk nu op de '+' knop totdat lampje nr. 7 brandt (dus niet meer knippert).

Druk nu op de knop van de afstandsbediening om de nieuwe code in te leren.

Lampje nr. 7 gaat nu weer knipperen.

Druk op de 'P' knop om de nieuwe codes op te slaan.

Herhaal dit voor de tweede afstandsbediening.

-

De auto close functie uitzetten

Als deze functie is ingeschakeld dan sluit de deur automatisch ná 3 minuten, deze functie staat standaard uit!

Een enkele keer staat deze aan bij een nieuwe motor...

U kunt de auto close functie uit zetten door;

Druk de 'P’ knop 5 keer in tot dat lampje nr. 8 knippert.

Druk hierna op de '-'  knop.

Druk hierna weer op de 'P’ knop om de instelling vast te leggen.

De auto close functie is nu uitgeschakeld.

U kunt dit controleren door de deur open te laten staan totdat de lamp op de motor uit gaat ná 3 minuten.

 

HOFPORT garagedeuren logo
HOFPORT garagedeuren
Copyright © HOFPORT garagedeuren 2024 - Alle rechten voorbehouden